Akım Hydrometry

Ürünler

Akım Elektronik hidrometri, meteoroloji ve hidro-jeoloji alanlarında geniş ürün skalasını sizlere sunmaktadır.

Yüzey Suları

Nehirler , Barajlar , Göller ve Sulama Kanallarında Kullanılan Sistemler Daha fazla bilgi alın

Yeraltı Suları

Kuyularda , Yer Altı Su Borularında ve Rezervuarlarda Kullanılan Sistemler Daha fazla bilgi alın

Debi Ölçüm Sistemleri

Sulama Kanallarında , Nehirlerde ve Kapalı Borularda Kullanılan Sistemler Daha fazla bilgi alın

Meteoroloji

Tarımsal, Hava, Deniz ve Liman İstasyonlarında ve Çevresel İzlemelerde Kullanılan Sistemlerdir Daha fazla bilgi alın

Erken Uyarı Sistemleri

Hidro-Elektronik Santrallerde Kullanılan Çevre İkaz Sistemleridir Daha fazla bilgi alın

Numune Alma Cihazları

Toprak ve Su dan Numune Alma Ürünleridir Daha fazla bilgi alın

Veri Kaydediciler ve Modemler

Veri Kayıt ve Veri Sağımı İçin Kullanılan Farklı Modellerde Ürünler Daha fazla bilgi alın