Akım Hydrometry

Yeraltı Suları

.

 • Basınç Sensörlü Limnigraf(PLT)

  Yeraltı sularının seviyesinin ölçümünde ve kayıt altına alınmasında kullanılır.
  Daha fazla bilgi alın
 • 3 Parametre (Seviye-Sıcaklık-EC/Tuzluluk) ile Yeraltı Suyu Gözlem İstasyonu

  Yeraltı sularının seviye-sıcaklık ve tuzluluk(EC) ölçümlerini düzenli olarak yapar ve istenilen aralıklarda kayıt eder.
  Daha fazla bilgi alın
 • Dijital Rezistivite Metre

  Resistivite metre cihazı çevre jeolojisi , yer altı su tablosu derinliğine karar verilmesi , kaya derinliği , toprak yapı değişikliği , heyelan tespiti ile yer altı katmanları tespiti ve maden aramalarında kullanılmaktadır.
  Daha fazla bilgi alın